Kodin saaneet koirat

Karla
Narttu 4v.

Bart
Uros 5 kk

Bella
Narttu 5 kk

Jessi
Narttu 6-7 v.

Riki
Uros 4,5v.

Pepe

1-2 vuotias

Iris
Narttu 2v.

May

Narttu 2-3 kk

Hilla
Narttu 3-4 kk

Vilma
Narttu 3-4 kk

Zici
Narttu 4v.

Väinö

Uros 3-4 kk

Hessu

Uros 3-4 kk

Maya
Narttu 2v.

Ismo
Uros 1v.

Lucky
Uros 2v

Max
Uros n. 2kk

Angi
Narttu 2v

Mira
Narttu 2v

Penny
Narttu 5-6 kk

Papu
Uros 4kk

Jussi
Uros 2v

Pyry
Uros 4kk

Manu
Uros 1,5v


Moona
Narttu 2v. (Kotihoidossa Kuopiossa)

Niki
Uros 1k


Keiju
Narttu n. 2v.

Nina
Narttu 1kk

Lila
Narttu 1,5-2v

Niilo
Uros 1kk

Varpu
Narttu 4kk


Kerttu
Narttu 2-3 v


Fulga
n. 3kk


Fanny
Narttu n. 1v.

Mitzi
Narttu n. 2v


Rusina
Narttu 4 kk


Nana
Narttu 3-4 v.


Bibi
Narttu 1v.

Noel
Uros 3 kk


Karen
Narttu 8 kk

Lora
Narttu 2v


Chocolate (kotihoidossa Suomessa)
Narttu 2 v.

Leevi
n.7-8 kk

Choco
Narttu  n.3kk

Manu
Uros 1,5v


Repe
Uros n. 2v


Selma
Narttu 3kk


Ingrid
Narttu 3 kk


Albert
Uros 2 kk


Iines
Narttu 2kk


Iivari
Uros 2kk


Aurora
Narttu 2kk


Aino
Narttu 1,5 v.


Miina
Narttu 2kk

Suukko

Uros 8kk


Hertta
Narttu 6kk


Sonya
Narttu 3kk


Lumi


Vili
Uros 10kk


Aava
Narttu 6kk


Olavi
Uros 4 kk


Usko
Uros 4kk


Liisi
Narttu 4kk


Elli
Narttu 5 v.


Alma
Narttu 2-3 v.


Kasper
Uros 1v.


Hugo kotihoidossa Ylöjärvellä
Uros 7 kk


Väinö
Uros 1v.


Blacky 
Narttu 7-8 v.


Tammy
Narttu 5kk


Elviira
Narttu, 1,5 v.


Bella
Narttu 5 kk


Oscar 
Narttu 5-6 v.


Cora
Narttu 3kk


Kaapo
Uros 3 kk


Elvis
Uros 1,5 v.


Moritz
Uros 1-2 v.


Hannu
Uros 8v (kastroitu)


Kerttu
Narttu 6v (steriloitu)


Adele
Narttu 10 kk


Bonnie
Narttu 1v.

Zen
Uros 1v


Teppo
Uros 3 kk


Nelli
Narttu 2v


Helena
Narttu 3kk


Veikko
Uros 3kk


Viljami
3kk


Onerva
Narttu 3kk

Hilda
Narttu 4kk


Hemmi
Uros 4kk


Stella
Narttu 2v.

Petunia
Narttu 2,5v