Adoptio

Suomessa tulee harvemmin miettineeksi koirien valtavaa ylipopulaatiota maailmassa. Ei kuitenkaan tarvitse lähteä kovin kauas, että katueläinongelma konkretisoituu. Esimerkiksi Venäjällä, Romaniassa ja Espanjassa on paljon kodittomia eläimiä, jotka yrittävät selviytyä luonnon armoilla.

Koiraa tai kissaa ei ole tarkoitettu villiksi luontoon. Näiden kesyeläinten surullisena kohtalona on jäädä auton alle, nääntyä nälkään, kuolla reviiri- ja ruokataisteluissa ja kaikista yleisimmin, menehtyä tauteihin. Parvo ja penikkatauti ovat rajuja ja äärimmäisen tuskallisia tapoja kuolla.

Kodittomien lemmikkieläinten määrät lasketaan miljoonissa eläimissä. On eettinen vaihtoehto miettiä tätä problematiikkaa ennen uuden pennun ostamista. Osassa Euroopan maissa kodittomia pentuja syntyy suunnattomat määrät ja vastaavasti aikuisiakin koiria ja kissoja hylätään. Paikallisten eläinsuojelijoiden avulla osa näistä eläimistä saadaan turvaan ja adoptiokelpoiset yksilöt otetaan adoptio-ohjelmaan. Näin sinulla on mahdollisuus antaa koti sitä kipeästi tarvitsevalle eläimelle.

Mitä adoptointi sitten käytännössä on?

Kohdemaassamme Romaniassa tuemme paikallisten eläinsuojelijoiden työtä. Heidän elämäntehtävänään on auttaa kodittomia eläimiä ja vähentää niiden kärsimystä.

Narttukoiria ja -kissoja otetaan kiinni ja steriloidaan, jotta uusien kodittomien eläinten kierre saataisiin katkaistua. Heikoimpia ja adoptiokelpoisimpia pyritään saamaan koirasuojille turvaan mutta tilaa ei ole jokaiselle apua tarvitsevalle. Osa pelastetuista eläimistä saa koirasuojalta loppuelämän turvapaikan, koska ne eivät ole adoptioon sopivia esimerkiksi arkuutensa, sairauden tai vanhan ikänsä vuoksi. Nuoret ja sosiaaliset, terveet eläimet saavat mahdollisuuden oman kodin löytymiseen.  Eläinsuojelijoiden huomaan kertyy kymmeniä ja jopa satoja eläimiä, joiden ylläpito on rankkaa työtä ja kustannukset ovat korkeat. Jokainen adoptoitu koira ja kissa pelastaa ainakin kaksi eläintä. Itsensä ja sen seuraavan, jolle vapautuu paikka eläinsuojalta.

Mitä tarkoittaa Onnentassukoiran  tai kissan adoptio?

Rescue-eläimelle kodin tarjoaminen on eläinsuojeluteko. Koditon eläin saa mahdollisuuden onnelliseen ja turvalliseen elämään. Adoptiotermillä tarkoitetaan sitä, että eläintä ei voi ostaa, vaan sille valitaan aina juuri sille sopivin koti. Kodinvalinta tehdään aina kyseisen eläimen tarpeista lähtien.

Adoptoitu eläin on adoptoijan täysin oma. Me emme anna eläintä koeajalle. Onnentassujen tiimi neuvoo ja tukee adoptiokoteja ja on tukena ja turvana myös adoption jälkeen.

Yhdistyksemme toimii täysin vapaaehtoisvoimin ilman palkkaa. Eläinsuojelijat, joita tuemme Romaniassa eivät myöskään ansaitse eläimillä vaan päinvastoin: tarhoilla on niukat resurssit, joilla pyritään kattamaan eläinten hoitoon, ruokaan ja lääkinnällisiin kuluihin liittyvät kulut. Usein eläinsuojelijat pystyvät kattamaan vaan osan koirasuojan kuluista lahjoitusvaroin.

Adoption kulukorvauksella katetaan eläimen rokotukset, loishäädöt, tautitestit, sirutus, lemmikkieläinpassi, sterilointi, muut mahdolliset terveydenhoitokulut, matkustuskustannukset Suomeen, merkintä turvasirurekisteriin ja muut mahdolliset adoptiokulut.

Adoptiohakemus ja kodin kriteerit

Onnentassut ry:n koira- ja kissavaraajat kartoittavat adoptiohakemusten avulla tarjolla olevia koteja.  Voit tarjota kotia adoptiolistalla olevalle eläimelle tai laittaa Onnentassuille avoimen adoptiohakemuksen, jossa ei nimetä tiettyä eläintä.

Kodilla on oltava rescueaatteeseen sitoutunut arvomaailma ja ymmärrys siitä, että lemmikin kotiuttaminen on prosessi, joka voi vaatia aikaa ja kärsivällisyyttä. Adoptiokodilla tulee olla riitävät resurssit tarjota eläimelle laadukas elämä. Adoptiohakemuksella pyrimme kartoittamaan, onko kyseisellä kodilla mahdollisuus tarjota aina kyseisen eläimen tarpeisiin sopivat olosuhteet. Kartoitamme esimerkiksi asumismuodon, koska osa koirista ei sovellu kaupunkielämään tai kerrostaloon haukkuherkkyyden tai ääniarkuuden vuoksi. Olemme myös kiinnostuneita tarjolla olevan kodin taloudellisista resursseista, koska lemmikkieläimen ylläpito ei ole edullista ja kodilla tulee olla valmiudet eläimen hyvään hoitoon ja yllättäviinkin eläinlääkärikuluihin.

Rescuekoiran tai -kissan elämän taustaa ei useimmiten tiedetä, joten sekä kodittomuuden olosuhteet että geeniperimä saattavat aiheuttaa haasteita koiran käytöksessä tai terveydentilassa. Eläimellä voi esimerkiksi olla traumaattisia kokemuksia tai piileviä fyysisiä vammoja (esimerkiksi auton töytäisystä tai muusta vahingoittumisesta), jotka eivät kenties ole havaittavissa kuin vasta kotiolosuhteissa tai eläimen ikääntyessä. Vaikka kodin antaminen rescue-eläimelle on erittäin palkitsevaa, tulevan kodin tulee myös olla varautunut haasteisiin. Adoptio on eläimen loppuelämän pituinen sitoumus.