Jos päädyt tarjoamaan kodin kodittomalle, teemme kanssasi luovutussopimuksen. Luovutussopimus sitoo sinua, koiran/kissan luovuttaminen on mahdollista vain takaisin yhdistykselle, tai yhdistyksen luvalla uuteen kotiin. Koirat ja kissat on steriloitu / kastroitu, jos se on ollut mahdollista. Jos koiraa/kissaa ei ole leikattu, sitoudut leikkauttamaan sen Suomessa. Eettisistä syistä pentuja ei voi tehdä lisää.

Luovutussopimus myös estää sinua lopettamasta koiraa/kissaa ilman yhdistyksen lupaa, poislukien eläinsuojelulain (247/1996) mukaiset lopetusta vaativat tilanteet ja lopetus eläinlääkärin kehotuksesta.

Luovutussopimus allekirjoitetaan yleensä lentokentällä kun eläin saapuu Suomeen. Valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi ja ota mukaan passi tai henkilöllisyystodistus.

LUOVUTUSSOPIMUS

ELÄIMEN TIEDOT:                                                                                                          

Eläimen nimi:                                                   Syntymäaika:

Sukupuoli:   uros         naaras                             Steriloitu / kastroitu:   kyllä          ei

Koiran / kissan tuntomerkit (koko, väri, erityispiirteet):

Passin numero:                                                                   Mikrosiru:

ADOPTOIJAN TIEDOT:

Etu- ja sukunimi:                                                                Osoite:

Puhelinnumero:                                                                 Sähköposti:

 

SOPIMUKSEN EHDOT:

  1. Yhdistys on järjestänyt eläimelle maahantuontimääräysten mukaiset toimenpiteet lähtömaassa eli rabiesrokote, heisimadotus, mikrosiru, lemmikkieläinpassi sekä kliininen tutkimus. Lisäksi on tehty tautitestaukset, viitosrokotteet, loishäädöt ja sterilointi/kastrointi yli 6 kk ikäiselle eläimelle.
  2. Luovutuksen jälkeen vastuu hoitokustannuksineen on vastaanottajalla, ja hän sitoutuu hoitamaan eläintä eläinsuojelulain ja säännösten mukaan sekä eläimen tarpeiden ja eläinlääkärin suositusten mukaisesti.
  3. Mikäli eläintä ei ole steriloitu / kastroitu lähtömaassa, yhdistys velvoittaa vastaanottajan sitoutumaan, että eläin leikkautetaan eikä eläimellä teetetä pentuja. Yhdistys osallistuu sterilointi- / kastrointikuluihin 70 eurolla eläinlääkärin kuittia vastaan.
  4. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdollisista nimi- ja yhteystietojen muutoksista.
  5. Jos vastaanottajalla ilmenee ongelmia eläimen pidossa, yhdistys sitoutuu auttamaan ja neuvomaan parhaan kykynsä mukaan.
  6. Jos eläimelle on etsittävä uusi koti, niin etsintä tapahtuu vain ja ainoastaan yhdistyksen kautta. Adoptoijalla ei ole oikeutta etsiä uutta kotia. Eläimen uuden omistajan tulee olla yhdistyksen toimihenkilön haastattelema ja hyväksymä. Yhdistys sitoutuu etsimään eläimelle uuden kodin tai kotihoitopaikan mahdollisimman nopeasti. Mikäli eläin palautuu yhdistykselle, kulukorvausta ei palauteta.
  7. Yhdistyksellä on lupa tiedustella eläimen vointia ja käydä paikan päällä tarkistamassa tilanne.
  8. Adoptoija ei saa lopettaa eläintä ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (vakava onnettomuus tai sairaus). Jos eläimen lopetusta joudutaan harkitsemaan, on adoptoijan oltava yhteydessä yhdistykseen.
  9. Eläimen omistusoikeus sekä hallintaoikeus siirtyvät vastaanottajalle, kun vastaanottaja on allekirjoittanut tämän luovutussopimuksen kahtena kappaleena ja eläin on luovutettu vastaanottajalle.
  10. Allekirjoituksellaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja hyväksyy sopimuksen ja eläimen siinä terveydentilassa ja kunnossa kuin eläin on luovutushetkellä.

ALLEKIRJOITUKSET:  

 

Paikka ja aika: 

 

                                                                                     

Eläimen vastaanottaja                                                 Onnentassut ry:n edustaja

    

ALLEKIRJOITUKSET:  

 

Paikka ja aika: 

                                                                                               

Eläimen vastaanottaja                                                 Onnentassut ry:n edustaja