Jos päädyt tarjoamaan kodin kodittomalle, teemme kanssasi luovutussopimuksen. Luovutussopimus on sitova ja siinä määritellään adoptoijan ja yhdistyksen vastuut.

Luovutussopimus allekirjoitetaan eläimen luovutustilanteessa, jolloin yhdistyksen edustaja varmentaa adoptoijan henkilöllisyyden.

LUOVUTUSSOPIMUKSEN EHDOT:

 1. Yhdistys on järjestänyt eläimelle maahantuontimääräysten mukaiset toimenpiteet lähtömaassa.

Koiralla: rabiesrokote, käsittely ekinokokkoosia vastaan eli heisimadotus, mikrosiru, lemmikkieläinpassi sekä kliininen tutkimus. Lisäksi eläin on rokotettu parvoviruksen, penikkataudin, kennelyskän, leptospiroosin ja tarttuvan maksatulehduksen varalta. Koira on myös testattu amerikkalaisen sydänmadon (dirofilaria immitis) ihomadon (dirofilaria repens), anaplasman, babesian, borrelian, erlichian, giardian ja leishmanian varalta. Koira on ennen matkustamista sisä- ja ulkoloishäädetty. Kaikki yli 6 kk ikäiset eläimet on steriloitu/kastroitu.

Kissalla: rabiesrokote, käsittely ekinokokkoosia vastaan eli heisimadotus, mikrosiru, lemmikkieläinpassi sekä kliininen tutkimus. Lisäksi eläin on rokotettu kissaruton (FPV), herpes- (FVR) ja calicivirus (FCV) kissaflunssien varalta. Kissa on myös testattu FIV/immuunikadon ja FELV/leukemiaviruksen varalta. Kissa on ennen matkustamista sisä- ja ulkoloishäädetty ja steriloitu/kastroitu.

 1. Luovutuksen jälkeen vastuu hoitokustannuksineen on vastaanottajalla, ja hän sitoutuu hoitamaan eläintä eläinsuojelulain ja säännösten mukaan sekä eläimen tarpeiden ja eläinlääkärin suositusten mukaisesti.
 2. Mikäli eläintä ei ole steriloitu / kastroitu lähtömaassa, yhdistys velvoittaa vastaanottajan sitoutumaan, että eläin leikkautetaan eikä eläimellä teetetä pentuja. Yhdistys osallistuu sterilointi- / kastrointikuluihin 70 eurolla eläinlääkärin kuittia vastaan.
 3. Vastaanottaja sitoutuu ilmoittamaan yhdistykselle mahdollisista nimi- ja yhteystietojen muutoksista.
 4. Yhdistys sitoutuu auttamaan kotia ongelmatilanteissa ja auttaa etsimään luotettavaa ja osaavaa ammattitaitoista apua esimerkiksi eläimen terveyteen, käytöshäiriöihin tai karkaamistilanteihin liittyvissä ongelmissa.
 5. Jos eläimelle on etsittävä uusi koti, niin etsintä tapahtuu vain ja ainoastaan yhdistyksen kautta. Adoptoijalla ei ole oikeutta etsiä uutta kotia. Eläimen uuden omistajan tulee olla yhdistyksen toimihenkilön haastattelema ja hyväksymä. Yhdistys sitoutuu etsimään eläimelle uuden kodin tai kotihoitopaikan mahdollisimman nopeasti. Mikäli eläin palautuu yhdistykselle omistajan toimesta, kulukorvausta ei palauteta.
 6. Yhdistyksellä on lupa tiedustella eläimen vointia ja käydä paikan päällä tarkistamassa tilanne.
 7. Adoptoija ei saa lopettaa eläintä ilman vahvaa eläinsuojelullista syytä (esim. vakava onnettomuus tai sairaus). Jos eläimen lopetusta joudutaan harkitsemaan, on adoptoijan oltava yhteydessä yhdistykseen.
 8. Eläimen omistusoikeus sekä hallintaoikeus siirtyvät vastaanottajalle, kun vastaanottaja on allekirjoittanut tämän luovutussopimuksen kahtena kappaleena ja eläin on luovutettu vastaanottajalle.
 9. Allekirjoituksellaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja hyväksyy sopimuksen ja eläimen siinä terveydentilassa ja kunnossa kuin eläin on luovutushetkellä.
 10. Allekirjoituksellaan tämän luovutussopimuksen vastaanottaja antaa suostumuksensa siihen, että hänen antamiaan henkilötietoja käsitellään yhdistyksessä tietosuoja-asetusten mukaisesti adoptioprosessin hoitamisessa ja yhdistyksen toiminnan harjoittamisessa.